17/11/19  Tin của trường  216
Hội thi văn nghệ của trường tiểu học Thới Phong
 17/11/19  Tin của trường  199
Rèn luyện sức khỏe cho học sinh
 17/11/19  Tin của trường  193
Tham gia hội thao ngành giáo đục tổ chức
 24/09/19  Tin của trường  210
Quy chế ứng xử cán bộ công nhân viên chức, phụ huynh, học sinh trong trường tiểu học Thới Phong
 25/04/16  Tin của trường  443
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Thới Phong.